Bibel Wikia
Advertisement

Simeon er sønnen til Jakob og Lea.

Advertisement