Bibel Wikia
Advertisement

Sebulon er sønnen til Jakob og Lea.

Advertisement