Advertisement

Saul

Saul var den første kongen over Israel. Han var av Benjamins slekt og fra slekten Matri. Han var Kisjs sønn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.