Bibel Wikia
Advertisement

Nadab var sønnen til Aron.

Kongen Nadab var Jeroboams sønn og begynte å regjere over Israel i det andre regjeringsåret til Asa, og han regjerte over Israel i to år.

Advertisement