Bibel Wikia
Advertisement

Manasse var sønnen til Hiskia og konge over Juda. Han var tolv år da han begynte å regjere, og han regjerte i Jerusalem i femtifem år.[1] Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, for han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde revet ned. Han reiste opp altere for Ba'alene og plantet et skogholt. Han tilbad hele himmelens hærskare og tjente dem. Han lot også sine sønner gå gjennom ilden i dalen til Hinnoms sønn.

Referanser[]

  1. Andre Krønikebok 33:1
Advertisement