Bibel Wikia
Advertisement

Dette er en liste over de eldste personene som er oppgitt i Bibelen. Det største spranget, 412 år, er mellom Lamek og Enok.

Nr. Navn Alder
1. Metusjalah 969 år[1]
2. Jared 962 år[2]
3. Noah 950 år[3]
4. Adam 930 år[4]
5. Set 912 år[5]
6. Kenan 910 år[6]
7. Enosj 905 år[7]
8. Mahalalel 895 år[8]
9. Lamek 777 år[9]
10. Enok 365 år[10]

Referanser[]

  1. Første Mosebok 5:27
  2. Første Mosebok 5:20
  3. Første Mosebok 9:29
  4. Første Mosebok 5:5
  5. Første Mosebok 5:8
  6. Første Mosebok 5:14
  7. Første Mosebok 5:11
  8. Første Mosebok 5:17
  9. Første Mosebok 5:31
  10. Første Mosebok 5:23
Advertisement