Bibel Wikia
Advertisement

Kenan var sønnen til Enosj og faren til Mahalalel.

Advertisement