Advertisement

Kain

Kain var den førstefødte sønnen til Adam og Eva, broren til Abel og Set og faren til Enok.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.