Bibel Wikia
Advertisement

Kain var den førstefødte sønnen til Adam og Eva, broren til Abel og Set og faren til Enok.

Advertisement