Bibel Wikia
Advertisement

Jared var sønnen til Mahalalel og faren til Enok.

Advertisement