Bibel Wikia
Advertisement

Jakob var sønnen til Isak og Rebekka, faren til Ruben, Simeon, Levi, Juda, Jissakar, Sebulon, Josef, Benjamin, Dan, Naftali, Gad og Asjer og broren til Esau.

Lea og Rakel var Jakobs hustruer.

Advertisement