Bibel Wikia
Advertisement

David var Israels konge i førti år. Han var faren til Salomo, Amnon, Kilab, Absalom, Adonja, Sjefatja, Jitream og flere.

Advertisement