Bibel Wikia
Advertisement

Bibelen er en samling bøker som er blitt bevart opp gjennom århundrene, og er en hellig skrift for kristne.

I Bibelen står det i 2. Timoteus 3:16 at "Hele Skriften er gitt ved inspirasjon av Gud, og den er nyttig til doktrine, til irettesettelse, til rettledning og til opplæring i rettferdighet,"

Bøkene i Bibelen[]

Bibelen består av 66 bøker, og er delt opp i det gamle testamente og det nye testamente

Det gamle testamente[]

Det nye testamente[]

Advertisement