Bibel Wikia
Advertisement

Amram var faren til Moses, Aron og Mirjam og ektemannen til Jokebed. Kehat var far til Amram.

Advertisement