Bibel Wikia
Advertisement

Adam var det første mennesket Gud skapte. Han ble totalt 930 år før han døde. Han fikk sønnene Kain, Abel og Set.

Advertisement